Вече повече от 10 години ние от Екологика рециклираме бракувано оборудване (електроника, мебели, технологичен брак, промишлени отпадъци) и помагаме на всички наши клиенти да решат проблемите си:

  • Да се освободят от ненужната техника в складовете и домовете си
  • По приключване на годишните инвентаризации и брак
  • По намаляване на високите разходи по транспорт и съхранение на бракуваното оборудване
  • По спазването на всички законови изисквания
  • По възвръщаемостта на инвестициите в ДМА (продажба на работещото оборудване)

Спестяваме времето на висококвалифицираните IT експерти и осигуряваме извличането на максимална изгода от старото им оборудване. Обслужваме клиенти в цялата страна, осигурявайки им професионални услуги по:

  • Консултации по управление на отпадъци
  • Опис и оценка на бракувано оборудване и отпадъци
  • Демонтаж на големи машини и съоръжения
  • Извозване на отпадъци по график или заявка
  • Пълна проследимост и отчетност на извършените дейности

Работим по сертифицирана Система за управление на аспектите по качество, околна среда, здраве и безопасност съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2007 и BS OHSAS 18001:2015.

Притежаваме разрешително за дейности с отпадъци и осигуряваме всички услуги, необходими за правилното рециклиране на приетите отпадъци съгласно всички технически и екологични изисквания. Получените при рециклиращия процес фракции се връщат обратно в производствения цикъл. Работим за подробно изследване, класифициране и приоретизиране на всички индустриално замърсени територии, тяхното анализиране и включване в глобална информационна система.

Като членове на Мрежата на Глобален Договор на ООН в България, ние подкрепяме и сме въвели десетте общоприети принципа на Глобалния Договор в ежедневната дейност: човешките права, трудовите норми, антикорупцията и околната среда. Те спомагат за установяване на добри и сигурни бизнес отношения с нашите Клиенти и Партньори.