Рециклираме електрическо и електронно оборудване

Отговаряме бързо. Извозваме още по-бързо. Рециклираме професионално. Извозваме отпадъци от цялата страна.

 

Домакинства
Бързо обработване на заявките
Изчистване от стари ненужни уреди (компютърни джаджи, аудио и видео, инструментиголеми и малки домакински уреди)
Удобно и безплатно извозване – с наши служители и транспортни средства

 

Малки офиси
Бързо извозване на бракуваното оборудване (компютри, принтери, монитори, тонери, батерии, лампи и хартия)
Приключване на годишния брак (протоколи и сертификати)
Договори за спазване на законовите изисквания
Изгодни ценови пакети за 1 или повече години

 

Големи администрации
Бързо обслужване от персонален асистент
Извозване на електроника, мебели, гуми, лампи, работни облекла, масла и филтри
Обслужване за цялата страна по график или заявка
Съдействие при водене на екологична отчетност
Гарантирано спазване на законовите изисквания, вкл. и информационна сигурност

 

Банки и финансови институции
Гъвкаво обслужване от персонален търговски асистент
Бързо освобождаване на складовете и оптимална логистика за цялата страна
Съдействие при приключване на годишните инвентаризации и брак
Повишаване на екологичната отговорност и мотивация на служителите
Възвръщаемост на инвестициите (продажба на работещото оборудване)
Гарантиране изискванията за информационна сигурност

 

ИТ & телеком вендори
Бързо и професионално обслужване от персонален асистент
Ефективна възвръщаемост на инвестициите и продажба на оборудването
Иновативни търговски програми „Старо за ново“ за значителен ръст в продажбите
Изграждане на екологичен брандинг и повишаване на клиентската лоялност
Повишаване на екологичната отговорност и мотивация на служителите
Гарантиране изискванията за информационна сигурност

 

Производствени предприятия
Гъвкаво обслужване от персонален търговски асистент
Консултации по управление на отпадъци
Оценки, демонтаж и изкупуване на бракуваното оборудване и отпадъци
Извозване на отпадъци по график или заявка
Пълна проследимост и отчетност на извършените дейности

 

Опит и иновации

Работим по сертифицирана Система за управление на аспектите по качество, околна среда, здраве и безопасност съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2007 и BS OHSAS 18001:2015.

Притежаваме разрешително за дейности с отпадъци и осигуряваме всички услуги, необходими за правилното рециклиране на приетите отпадъци съгласно всички технически и екологични изисквания. Получените при рециклиращия процес фракции се връщат обратно в производствения цикъл. Работим за подробно изследване, класифициране и приоретизиране на всички индустриално замърсени територии, тяхното анализиране и включване в глобална информационна система.

 

Екологична и социална отговорност

Като членове на Мрежата на Глобален Договор на ООН в България, ние подкрепяме и сме въвели десетте общоприети принципа на Глобалния Договор в ежедневната дейност: човешките права, трудовите норми, антикорупцията и околната среда. Те спомагат за установяване на добри и сигурни бизнес отношения с нашите Клиенти и Партньори.