РЕЦИКЛИРАЙТЕ ЕЛЕКТРОНИКАТА СИ С 1 КЛИК

Заявете безплатно извозване за София сега – ние ще довършим всичко останало.

За всички други варианти изпратете запитване или прочетете повече тук >>>

БИЗНЕС КЛИЕНТИ

ИТ оборудването се подменя все по-бързо. Корпоративната сигурност изисква максимални грижи за информацията, правилно извеждане от експлоатация и максимален приход от продажба на ненужните активи. Без доверен партньор и сигурни процедури за управление на ИТ оборудването, компаниите са изложени на сериозен риск от регулаторни санкции, наранена репутация и пропуснати ползи. Ежедневно ние решаваме такива проблеми и бихме могли да помогнем и на вас. Заявете консултация и оставете следващите стъпки на нас.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Услугите ни може да откриете в много различни бизнеси, показвайки широката ни гама от персонализирани опции за корпорации, министерства, държавни и местни организации, здравеопазване, образование и много друго.

Професионална поддръжка и логистично обслужване, гарантирано унищожаване на данните, максимален приход от продажба на ненужните активи и отговорно рециклиране за цялата страна. Заявете консултация и обсъдете с нас изискванията си и заедно ще изберем най-удобния начин на обслужване, гарантиращ най-добрите резултати.

Нашите клиенти

Домакинства

Обслужване на домакинства

Административни

Администрации, Общини, Болници и Училища

Предприятия

Обслужване на производствени предприятия

банки

Банки и застрахователни компании

IT Вендори

IT вендори, дистрибутори и сервизи

екоточки

Програма Екоточки: За лоялни клиенти

СКЛючете договор с нас

спазване на законовите изисквания

Правилно извеждане от експлоатация, ефективна логистика, гарантирано унищожаване на информацията в дисковете и активите, максимални приходи от продажба на отпадъците. Ако търсите това, заявете консултация и потърсете най-доброто решение за вас.

Нашите договори

Програма GreenBox

28 лв./кашон

Рециклиране на кашон с електронни отпадъци (до 20 кг.)

Доставка на празен кашон и извозване от куриер след напълване.

Типове отпадъци

 • Телефони, лаптопи и таблети
 • Рутери, модеми и зарядни
 • Адаптери, кабели и слушалки
 • Мишки и клавиатури
 • Празни тонер касети (до 20 кг.)

Включва

 • Доставка на празен кашон до 4 дни
 • Извозване на кашона след напълване (по ваша заявка)

Допълнително се заплащат

 • Обезвреждане на тонер касетите
 • Проследяване на серийни номера
 • Сервизна диагностика за брак

Договор за малки офиси (до 50 човека)

97 лв./година

Включва рециклиране на офис техника с общо тегло до 200 кг.

Компютри, лаптопи, монитори, принтери, скенери, копири, телефони, консумативи, резервни части и хартия

Типове отпадъци

 • Компютърна техника
 • Копири и принтери
 • UPS, батерии и зарядни
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни тонер касети
 • Лампи и батерии

Включва

 • Реакция за извозване до 4 дни след заявка
 • Регистрация, заявки и справки

Допълнително се заплащат

 • Транспорта
 • Инвентаризация
 • Сервизна диагностика
 • Проследяване на серийни номера
 • Оглед за достъп

Договор за големи офиси (над 50 човека)

189 лв./година

Включва рециклиране на офис техника и мебели с общо тегло до 2000 кг.

Офис-, медицинска & телеком техника, климатици, домакински уреди, мебели, лампи, тонери и батерии.

Типове отпадъци

 • Компютърна техника
 • UPS, батерии и зарядни
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни тонер касети
 • Лампи и батерии
 • Телеком, медицинско и
  лабораторно оборудване
 • Мебели и складово оборудване

Включва

 • Реакция за извозване до 4 дни след заявка
 • Регистрация, заявки и справки
 • Оглед за достъп
 • Изкупуване на отпадъците
 • Контролирано унищожение

Допълнително се заплащат

 • Транспорт
 • Оценка на активите
 • Подробна информация за активите
 • Инвентаризиция
 • Сервизна диагностика за брак
 • Проследяване на серийни номера

Договор за производствени предприятия

249 лв./година

Включва рециклиране на офис техника, мебели и производствени отпадъци

Няма ограничение в теглата на извозваните отпадъци. Вижте списъка с типовете отпадъци по-долу.

Типове отпадъци

 • Компютърна техника
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни тонер касети
 • Лампи и батерии
 • Телеком, медицинско и
  лабораторно оборудване
 • Мебели и складово оборудване
 • Гуми, масла и филтри
 • Производствени отпадъци
 • Технологичен брак
 • КИП оборудване
 • Опасни отпадъци

Включва

 • Реакция за извозване до 4 дни след заявка
 • Регистрация, заявки и справки
 • Оглед и оценка на отпадъци
 • Изкупуване на фракции
 • Изкупуване за повторна употреба
 • Контролирано унищожение

Допълнително се заплащат

 • Транспорт
 • Класификацията на отпадъци
 • Водене на месечна отчетност
 • Изготвяне на годишен отчет
 • Подробна информация за активите
 • Проследяване на серийни номера
 • Инвентаризация и оценка на активите
 • Сервизна диагностика
 • Проследяване на серийни номера
 • Демонтаж

КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Услугите ни може да откриете в много различни бизнеси, показвайки широката ни гама от персонализирани опции за корпорации, министерства, държавни и местни организации, здравеопазване, образование и много друго.

Професионална поддръжка и логистично обслужване, гарантирано унищожаване на данните, максимален приход от продажба на ненужните активи и отговорно рециклиране за цялата страна. Заявете консултация и обсъдете с нас изискванията си и заедно ще изберем най-удобния начин на обслужване, гарантиращ най-добрите резултати.

Последни публикации