РЕЦИКЛИРАЙТЕ ЕЛЕКТРОНИКАТА СИ С 1 КЛИК

Заявете безплатно извозване за София сега – ние ще довършим всичко останало.

За всички други варианти изпратете запитване или прочетете повече тук >>>

БИЗНЕС КЛИЕНТИ

ИТ оборудването се подменя все по-бързо. Корпоративната сигурност изисква максимални грижи за информацията, правилно извеждане от експлоатация и максимален приход от продажба на ненужните активи. Без доверен партньор и сигурни процедури за управление на ИТ оборудването, компаниите са изложени на сериозен риск от регулаторни санкции, наранена репутация и пропуснати ползи. Ежедневно ние решаваме такива проблеми и бихме могли да помогнем и на вас. Заявете консултация и оставете следващите стъпки на нас.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Услугите ни може да откриете в много различни бизнеси, показвайки широката ни гама от персонализирани опции за корпорации, министерства, държавни и местни организации, здравеопазване, образование и много друго.

Професионална поддръжка и логистично обслужване, гарантирано унищожаване на данните, максимален приход от продажба на ненужните активи и отговорно рециклиране за цялата страна. Заявете консултация и обсъдете с нас изискванията си и заедно ще изберем най-удобния начин на обслужване, гарантиращ най-добрите резултати.

Нашите клиенти

Домакинства

Обслужване на домакинства

Административни

Администрации, Общини, Болници и Училища

Предприятия

Обслужване на производствени предприятия

банки

Банки и застрахователни компании

IT Вендори

IT вендори, дистрибутори и сервизи

екоточки

Програма Екоточки: За лоялни клиенти

СКЛЮЧЕТЕ ДОГОВОР С НАС

спазване на законовите изисквания

Професионални консултации от квалифицирани еколози и регистрация на всички процеси 
Правилно извеждане от експлоатация и ефективна логистика за цялата страна
Гарантирано унищожаване на всички активи и максимални приходи от ремаркетинг 
Отчетни справки за всички процеси, типове и количества на отпадъците

Актуални събития

КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Услугите ни може да откриете в много различни бизнеси, показвайки широката ни гама от персонализирани опции за корпорации, министерства, държавни и местни организации, здравеопазване, образование и много друго.

Професионална поддръжка и логистично обслужване, гарантирано унищожаване на данните, максимален приход от продажба на ненужните активи и отговорно рециклиране за цялата страна. Заявете консултация и обсъдете с нас изискванията си и заедно ще изберем най-удобния начин на обслужване, гарантиращ най-добрите резултати.

Последни публикации