Бракуване на IT оборудване (офис техника)

Бракуване на IT оборудване Всички типове компютърно оборудване остаряват или стават несъвместими в края на жизнения си цикъл. Планирането на извеждането им от експлоатация е важна стъпка за подобряване на финансовия резултат и предотвратяване на рискове и санкции. Терминът „безопасен“ не означава просто безопасен за околната среда, но също и за сигурността и защитата на…