Термини според Закона за управление на отпадъците

1. По смисъла на Законa за управление на отпадъците: “Биомаса” са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на енергийния им потенциал, както и следните отпадъци:  а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;  б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, при…