Обслужване на финансовия сектор
Ако Вие сте компания в областта на финансовите услуги, сигурността на данните е най-важното условие, което сте заложили при избора на партньор/подизпълнител за унищожаване на носителите на информация.
Нашите рециклиращи услуги гарантират конфиденциалността на Вашите клиенти и ще минимизират риска посредством прилагане на съвременни процедури и процеси на смилане или изтриване на данни. В допълнение, прилагането на нашата Security & Data Protection програма ще осигури Вашата информационна сигурност от изтичане на жизнено важна информация.

Сигурност на данни (Data Security)
Ако Вие желаете сигурно унищожаване посредством смилане на DDS, CD, FDD носители или пробиване на HDD, ние можем да ги гарантираме, осигурявайки Ви пълна сигурност на конфиденциалната Ви информация по абсолютно безкомпромисен начин. Управлението на риска обхваща всички сектори на банковото дело, включително и унищожаването на личната финансова информация. Притежаваме достатъчно опит по обезвреждане на информационни носители и ИТ оборудване, работило в условията на финансови институции.

При необходимост от повече информация за предлаганите от нас услуги и консултации, изпратете Вашите въпроси тук.