FREE E-WASTE RECYCLING SERVICES

Това е нашата специална форма за заявяване на безплатно извозване на големи електроуреди.
Обслужва я фирма Екологика и срокът за извозване е до 5 работни дни.

Какви са стъпките

1. Сканирайте кода и отворете формата.
2. Попълнете полетата (име, телефон и e-mail).
3. Опишете отпадъците, които искате да се извозят.
4. В полето „Адрес на отпадъците“ въведете града и адреса, от който искате уредите да бъдат извозени.
5. Изпратете заявката и очаквайте обаждане (или e-mail) за уточняване на датата и часа на посещение.

Какво трябва да знаете

Безплатните извозвания от домакинствата са само за големи домакински уреди (печки, перални, миялни, сушилни, хладилници, телевизори, климатици и фризери).
Ако имате ИТ техника, електронни джаджи или малки домакински уреди, може да ги донесете в офиса ни, или да ги изпратите към Екологика по куриер за ваша сметка. Техният адрес е София, ул. Баба Вида 2.

Super cool opportunity

Всеки един от нашите служители може да си заяви към Екологика такъв стикер (персонално за неговото жилище или кооперация), през която той или съседите му да заявяват безплатно извозване на електроуреди. За заявка пишете на btv-recycling@ecologica.bg.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Какви електроуреди и отпадъци се приемат за рециклиране?

 • Мобилни и настолни компютри, сървъри, таблети и телефони
 • Принтери, копирни машини и мултифункционали
 • Аксесори, резервни части, мастилени и тонер касети
 • Рутери, модеми и сателитни приемници
 • Аудио и видео техника: телевизори, грамофони, радиоапарати, магнетофони, касетофони и тонколони
 • Малки и големи домакински уреди
 • Електроинструменти, електрически машини и резервни части
 • Акумулатори и батерии

Какви големи електроуреди се извозват от домовете?

 • Готварски и микровълнови печки
 • Перални
 • Сушилни
 • Миялни
 • Хладилници
 • Фризери
 • Климатици
 • Телевизори.

Как се обработват запитванията за извозване на електроуреди от домовете?

ПРИЕМАНЕ НА ЗАПИТВАНЕТО

Клиентите изпращат запитванията си, посочвайки:
1.Типовете, количествата и локацията на отпадъците си.
2. Подробно описание на състоянието, опаковките и местонахождението на отпадъците си (етаж, мазе, асансьор, нужда от демонтаж и др.)
3. Изисквани от тях допълнителни услуги
4. Наличие на законови, нормативни или други външни изисквания
5. Наличие на констативен акт, съгласно който трябва да бъдат извършени исканите действия.

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАПИТВАНЕТО В СИСТЕМАТА НА ЕКОЛОГИКА

Запитването се регистрира, като получава входящ номер в системата на Екологика.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАПИТВАНЕТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА

При обработването на запитването се оценяват отпадъците и техните цените, нужните ресурси и сложността на логистичната задача. Ако началната информация не е достатъчна, Екологика изисква взимане на мостри, тяхното анализиране и ценова оценка.
Поставят всички детайли на времева ос и изготвят комплексна ценова оферта, включваща:
1. Типове и количество на отпадъците
2. Цени за тяхното рециклиране
3. Сервизни и транспортни ресурси и цени
4. Срокове за изпълнение, финално отчитане и заплащане
5. На финала изготвят подробна ценова оферта и я изпращат към клиента.

 

ОДОБРЕНИЕ НА ОФЕРТАТА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

Писмено одобрение от страна на клиента на предложените в офертата ни цени, услуги и срокове.

Как и в какви срокове се изпълняват заявките за извозване от домовете?

СТЪПКА 1: Заявка за извозване
Клиентите ни изпращат заявка, съдържаща информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.

СТЪПКА 2: Обработване на заявката
Допълваме липсващата информация. Предлагаме дата и час за извозване и я съгласуваме с клиента.

СТЪПКА 3: Извозване на отпадъците
Извозваме отпадъците в уговорения ден и час. Заедно с клиента подписваме подготвения протокол. Може да прегледате протокола оттук.
Изнасяме отпадъците от сградата и ги транспортираме до нашата база за рециклиране.

СТЪПКА 4: Разтоварване и претегляне
Заявката съдържа информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.
Сортираме приетите отпадъци след разтоварване. Претегляме ги по партиди и издаваме съотвените документи.

СТЪПКА 5: Унищожение на информационните носители
Унищожаваме подлежащите на унищожение устройства или информационни носители посредством изтриване, пробиване или шредиране.
Издаваме подробни Сертификати за унищожение, гарантиращи спазването за нормативните изисквания.

СТЪПКА 6: Финално отчитане на заявката
Издаване на задължителните справки, фактури и финално плащане.

Какви документи се издават за предадените отпадъци?

Приемаме уредите с Приемателен протокол.

За удостоверяване на тяхното рециклиране издаваме Сертификат за рециклиране.

Издаваме и Протокол за пробиване, Ако са заявени допълнителни условия (сканиране на серийно номера, снимки и механично унищожаване) същите услуги се удостверяват с издаване на съответния протокол.

Ще ми струва ли нещо рециклирането на моите отпадъци, ако ги донеса в офиса на БТВ?

Не, абсолютно безплатно ще бъде.

Ще ми струва ли нещо извозването на големи електроуреди от дома ми?

Не, ще бъде абсолютно безплатно, ако сте в София..

Мога ли да изпратя по куриер дребни електроуреди, аксесоари и резервни части?

Абсолютно да, просто ги изпратете по куриер за Ваша сметка. 

Как мога да заявя стикер с QR код за моето домакинство?

Просто пишете на atos-recycling@ecologica.bg или позвънете на Даниел Костов на телефон 0878151570.

Могат ли съседите ми да заявяват извозване на електроуреди през моя QR код?

Абсолютно! Всеки Ваш съсед, колега или приятел може да ни изпрати заявка през Вашата форма, като задължително посочи адреса си.

ВАШИТЕ ЗАЯВКИ

Все още нямате заявки

ЗАЯВКА 23002 / 1-5-2022 (СТАТУС: ИЗПЪЛНЕНА НА 10-5-2022)

Иван Димитров, София, бул. Владимир Вазов 33 (5 кг. смесени електронни уреди и резервни части)

ЗАЯВКА 23002 / 1-5-2022 (СТАТУС: ИЗПЪЛНЕНА НА 10-5-2022)

Иван Димитров, София, бул. Владимир Вазов 33 (5 кг. смесени електронни уреди и резервни части)

ЗАЯВКА 23002 / 1-5-2022 (СТАТУС: ИЗПЪЛНЕНА НА 10-5-2022)

Иван Димитров, София, бул. Владимир Вазов 33 (5 кг. смесени електронни уреди и резервни части)

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1