Да продадем или рециклираме старите си компютри?

Но преди това …? Когато заменяте старото си ИТ оборудване, обикновено то остава в склада, ако не ги препратите веднага за рециклиране. В забързаната работна среда, тези устройства се възприемат, като „боклук“ или „без стойност“, но ако още при демонтирането се оценят правилно, ще могат да бъдат бързо и изгодно да бъдат продадени или предадени…

Какво става с електрониката след като стане ненужна?

Какво става с електрониката след като стане ненужна? Питали ли сте се някога какво става с електрониката, след като я изхвърлите в кошчето или я предадете на рециклатор? Къде отиват тези електрически и електронни отпадъци? Как се обработват? Кой ги обработва и за какво се използват регенерираните материали? Ако се разровите за отговорите на тези…