Термини според Закона за управление на отпадъците

1. По смисъла на Законa за управление на отпадъците: “Биомаса” са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на енергийния им потенциал, както и следните отпадъци:  а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;  б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, при…

Какво представляват електронните отпадъци?

Е-отпадъци е термин, покриващ почти всички видове електрическо и електронно оборудване, което влиза в потока на отпадъците. Най-често се използва за телевизори, компютри, мобилни телефони, бяла техника (хладилници, перални машини, сушилни т.н.), за домашно забавление и стерео системи, играчки, тостери, чайници – почти всички домакински или бизнес уреди с електронни или електрически компоненти, захранвани от…