ZERO WASTE: Намаляването на отпадъците е фронтовата линия

ZERO WASTE не може да се случи без рециклиране и компостиране. Усилията за намаляване на отпадъците могат да бъдат приложени във всяко училище или общност, дори когато наблизо няма инсталации за рециклиране и компост . Кафетерията е мястото, където се генерират много училищни отпадъци. Засилената работа с местните доставчици на закуски и храни за постепенно…