Термини според Закона за управление на отпадъците

1. По смисъла на Законa за управление на отпадъците: “Биомаса” са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на енергийния им потенциал, както и следните отпадъци:  а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;  б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, при…

Бракуване на IT оборудване (офис техника)

Бракуване на IT оборудване Всички типове компютърно оборудване остаряват или стават несъвместими в края на жизнения си цикъл. Планирането на извеждането им от експлоатация е важна стъпка за подобряване на финансовия резултат и предотвратяване на рискове и санкции. Терминът „безопасен“ не означава просто безопасен за околната среда, но също и за сигурността и защитата на…