ДОГОВОРИ ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

За бързо, удобно и сигурно обслужване на нашите клиенти, ние сключваме абонаментни договори със срок от 1 до 3 години, извозвайки по график или заявка. Рециклираме бракувани ИТ техника, активи (техника и мебели), производствен брак и разделно събрани отпадъци (хартия и картон, пластмаса и стъкло)

С отлична информационна система и специализирани превозни средства, ние сме в състояние да гарантираме професионално обслужване и пълна отчетност.

Предлагаме три категории договори, различаващи се по обхвата на услугите и обема на извозваните отпадъци:
Договори за малки офиси (до 200 кг. отпадъци годишно)
Договори за големи офиси (до 2 тона отпадъци годишно)
Договори за производствени предприятия (над 2 тона отпадъци годишно, вкл. опасни)

Много важни ползи за клиентите ни:
• Снижаване на разходите за ИТ администриране
• Максимална финансова ефективност от ремаркетинг на устройствата
• Оптимизиране на процесите: демонтаж, тракинг, оценка на състоянието, логистика
• Максимално високо ниво на информационна сигурност
• Административно обслужване и регистрация на всички процеси в информационна система
• Професионални консултации от квалифицирани еколог и логистик
• Отчетни справки за всички процеси, типове и количества на отпадъците
• Гарантирано спазване на всички екологични законови изисквания

Без никакво притеснение може да заявите консултантация с наш консултант.

Договор за малки офиси

97 лв./година

Включва 1 извозване за София
(до 200 кг.)

офис техника и консумативи

Отпадъци

 • Компютърна техника
 • Копири и принтери
 • UPS, батерии и зарядни
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни тонер касети

Включва

 • 1 извозване (годишно) със срок на изпълнение до 4 дни
 • Регистрация в системата, заявки и справки

Допълнително

Допълнитено се заплащат:

 • Инвентаризация
 • Сервизна диагностика
 • Проследяване на серийни номера
 • Оглед за достъп
 • Допълнителни извозвания

Договор за големи администрации

189 лв./година

Включва 1 извозване за София
(до 2000 кг.)

офис техника, машини и инструменти, мебели и складово оборудване

Отпадъци

 • Компютърна техника
 • UPS, батерии и зарядни
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни тонер касети
 • Телеком, медицинско и
  лабораторно оборудване
 • Мебели и складово оборудване

Включва

 • 1 извозване (годишно) със срок на изпълнение до 4 дни
 • Регистрация в системата ни, пускане на заявки и справки
 • Оглед за достъп
 • Изкупуване на отпадъците
 • Контролирано унищожение

Допълнително

Допълнително се заплащат:

 • Оценка на активите
 • Подробна информация за активите
 • Инвентаризиция
 • Сервизна диагностика за брак
 • Проследяване на серийни номера
 • Допълнителни извозвания

Договор за производствени предприятия

249 лв./година

Включва 1 извозване за София
(до 2000 кг.)

офис техника, машини и инструменти, мебели, складово оборудване, производствени и опасни отпадъци

Отпадъци

 • Компютърна техника
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни тонер касети
 • Телеком, медицинско и
  лабораторно оборудване
 • Мебели и складово оборудване
 • Гуми, масла и филтри
 • Производствени отпадъци
 • Технологичен брак
 • КИП оборудване
 • Опасни отпадъци

Включва

 • извозване до 4 дни
 • регистрация, заявки и справки
 • оглед и оценка на отпадъци
 • изкупуване на фракции
 • изкупуване за REUSE
 • контролирано унищожение

Допълнително

Допълнително се заплащат:

 • Класификацията на отпадъци
 • Водене на месечна отчетност
 • Изготвяне на годишен отчет
 • Подробна информация за активите
 • Проследяване на серийни номера
 • Инвентаризация и оценка на активите
 • Сервизна диагностика
 • Проследяване на серийни номера
 • Демонтаж
 • Допълнителни извозвания