ДОГОВОРИ ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

За бързо, удобно и сигурно обслужване на нашите клиенти, ние сключваме абонаментни договори със срок от 1 до 3 години, извозвайки по график или заявка. Извозваме и рециклираме всички видове бракувана компютърна и офис техника, активи (техника и мебели), производствени отпадъци и технологичен брак. С отлична информационна система и специализирани превозни средства, ние сме в състояние да гарантираме професионално обслужване и пълна отчетност.

Какви са ползите от нашите договори?

• Административно обслужване и регистрация на всички процеси в информационна система
• Професионални консултации от квалифицирани еколог и логистик
• Отчетни справки за всички процеси, типове и количества на отпадъците
• Гарантирано спазване на всички екологични законови изисквания
• Снижаване на разходите за ИТ администриране
• Максимална финансова ефективност от ремаркетинг на устройствата
• Оптимизиране на процесите: демонтаж, тракинг, оценка на състоянието, логистика
• Максимално високо ниво на информационна сигурност

Без никакво притеснение може да заявите консултантация с наш консултант.

Закон за управление на отпадъците

Познаваме Закона за управление на отпадъците и консултираме за всички изисквания и промени.

 

Наредба за ИУЕЕО

В съответствие с Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, компаниите трябва да предават електронните си отпадъци на фирма с разрешително.

 

Наредба #1 за отчетност за дейностите с отпадъци

В съответствие с тази Наредба генераторите на отпадъци са длъжни да водят месечна и годишна отчетност и да я предоставят на контролиращите органи.

 

Екологично отговорно рециклиране

Съответствието с всички законови изисквания е изключително важно за нас. Ние подкрепяме отговорните компании в изграждането на техните системи за събиране.

Договор за малки и средни фирми

97 лв./година 

офис техника, хартия и консумативи

Приемани отпадъци

 • Компютърна и офис техника
 • Копири и принтери
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни консумативи и хартия
 • Домакински електроуреди

Транспорт на отпадъци

Транспортът на отпадъците за София и страна се заплаща от клиента.

За малки количества (до 10 кг.) клиентът може да донесе лично отпадъците си до сервиза ни в София или да ги изпрати по куриер за своя сметка.

Отчетност

 • Регистрация в системата ни
 • Издаване на обобщен протокол за прием на отпадъците

Договор за малки и големи администрации

169 лв./година

офис техника, хартия, консумативи и мебели

Приемани отпадъци

 • Компютърна и офис техника
 • Аудио и видео техника, домакинска техника
 • Резервни части, консумативи, празни мастилени и тонер касети
 • Хартия и архиви
 • Телекомуникационно, медицинско и лабораторно оборудване
 • Мебели и складово оборудване

Изкупувани отпадъци

 • Компютърна и офис техника (без монитори)
 • Резервни части, батерии и зарядни
 • Аудио и ТВ техника (без телевизори)
 • Телекомуникационно, медицинско и лабораторно оборудване

Транспорт на отпадъци

Транспортът на отпадъците за София и страна се заплаща от клиента.

Отчетност

 • Регистрация в системата и пускане на заявки в нея
 • Издаване на обобщен и детайлен протокол за прием на отпадъците
 • Издаване на обобщен и детайлен сертификат за рециклиране (унищожение)

Обучения

Осигуряваме курсове за обучение на тема Екология и Кръгова икономика, както и екологични събития за рециклиране – с цел повишаване на мотивацията на служителите ви.

Допълнителни услуги

Допълнително се заплащат:

 • Оценка на активите
 • Инвентаризиция
 • Сервизна диагностика за брак
 • Проследяване на серийни номера
 • Допълнителни извозвания

Договор за големи компании и производствени предприятия

249 лв./година

офис техника, складово оборудване, мебели и производствени отпадъци

Приемани отпадъци

 • Компютърна техника
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни тонер касети
 • Телеком, медицинско и
  лабораторно оборудване
 • Мебели и складово оборудване
 • Гуми, масла и филтри
 • Производствени отпадъци
 • Технологичен брак
 • КИП оборудване
 • Опасни отпадъци

Изкупувани отпадъци

 • Компютърна и офис техника
 • Аудио и ТВ техника
 • Телекомуникационно медицинско и лабораторно оборудване
 • Метално складово оборудване
 • Технологичен брак
 • КИП оборудване

Транспорт на отпадъци

Транспортът на отпадъците за София и страна се заплаща от клиента.

Отчетност

 • Регистрация в системата и пускане на заявки в нея
 • Издаване на обобщен и детайлен протокол за прием на отпадъците
 • Издаване на обобщен и детайлен сертификат за рециклиране (унищожение)
 • Издаване на месечна справка за приетите отпадъци

Бюлетин

Издаваме месечен бюлетин за мониторинг на промените в екологичните законови и нормативни изисквания.

За сключилите този договор наши клиенти осигуряваме 20% отстъпка от цената на бюлетина.

Обучения

Осигуряваме курсове за обучение на тема Екология и Кръгова икономика, както и екологични събития за рециклиране – с цел повишаване на мотивацията на служителите ви.

Допълнителни услуги

Допълнително се заплащат:

 • Класификацията на отпадъци
 • Водене на месечна отчетност
 • Изготвяне на годишен отчет и предаването му в ИАОС
 • Подробна информация за активите
 • Проследяване на серийни номера
 • Инвентаризация и оценка на активите
 • Сервизна диагностика
 • Демонтаж
 • Допълнителни извозвания