КАК ДА ИЗГРАДИМ ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕТО

Чрез прилагане на програмите за намаляване на отпадъците в училищата, учителите и администраторите имат възможност да научат своите ученици за важността на намаляването на техния екологичен отпечатък и как всяко наше решение влияе върху околната среда.

Екологичното образование ще запознае учениците с:

  • икономиката на рециклирането на отпадъци
  • процесите и технологиите
  • свръхконсумацията, експлоатирането на земните богатства
  • изменението на климата и въздействието на хората
  • нормативните изисквания за опазване на околната среда

Екологичните инициативи и рециклиращите акции със състезателен характер ще ви осигурят:

  • Повишаване на мотивацията за екипна работа сред децата
  • Повишаване на екологичната осъзнатост сред децата и техните родители
  • Повишаване на доверието в училищата и учителите
  • Изграждане и засилване на екологичен имидж сред училищата

Регистрирайте се и свалете брошурата сега!

Ние ще ви подкрепим веднага, за да започнете уверено работа в тази посока.