ВАРИАНТ 1: ОБОБЩЕН СЕРТИФИКАТ ЗА УНИЩОЖЕНИЕ

Съдържа данни на предаващия отпадъците (име, телефон, e-mail адрес).

Кратка информация за отпадъците: типовете и количествата и адрес.

Дата на предаване, подписи на представители на двете страни.

ВАРИАНТ 2: ПОДРОБЕН СЕРТИФИКАТ ЗА УНИЩОЖЕНИЕ

Допълнителна подробна информация за оборудването: модели, серийни и инвентарни номера.

Осигурява съдействие при приключване на процеса по бракуване. Ползва се с одобрението на одитори и контролни органи.

Ако имате въпроси или искате да заявите извозване, използвайте бутона по-долу. Ние ще довършим всичко останало.