ФАКТИТЕ

  • Корпоративните ви стандарти изискват правилно рециклиране на бракуваното ви оборудване, а вие не знаете каква е процедурата.
  • 80% от компаниите не продават бракуваното си оборудване поради забавяне или защото не знаят как става.
  • Над 60% от компаниите нямат процедура за изтриване на данните в дисковете.
  • Неспазването на новите екологични законови изисквания крие риск от глоби – за вас и вашите клиенти.

 

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

  • Ще ликвидирате сигурно своите IT активи по екологично отговорен начин
  • Ще сте уверени, че цялата ви информация е напълно унищожена, преди активите да бъдат предадени за рециклиране
  • Ще помогнете за бърза продажба и извличане на максимална стойност от бракуваните активи
  • Ще засилите екологичната отговорност и зеления имидж на компанията си
  • Ще може да създадете уникално ценово предложение и увеличите лоялността на клиентите си с програми „Старо за ново“