ФАКТИТЕ

  • Над 50% от бракуваното оборудване не се рециклира – изчаква в складовете или се изхвърля на нерегламентирани сметища
  • Повече от 61% от организациите нямат процедури за изтриване на данните в компютрите и телефоните след бракуване
  • 80% от организациите не продават бракуваното си оборудване поради липса на правилна процедура или прекалено залежаване в складове
  • Непознаването на нормативната уредба създава големи рискове от санкции заради „неспазване на законовите изисквания“

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

  • Ще управлявате много по-уверено остарялото оборудване при инвентаризация и бракуване
  • Ще го ликвидирате сигурно и по екологично отговорен начин, отговарящ на най-строгите правила (ISO 14001:2015, R2 и e-Stewards)
  • Ще сте уверени, че поверителната информация е напълно унищожена преди рециклиране
  • Ще извличате на максимална стойност от бракуваните активи