ФАКТИТЕ

Над 50% от бракуваното електрическо и електронно оборудване не се рециклира.

Повече от 61% от организациите нямат процедури за рециклиране на електронна техника и рискуват глоби заради неспазване на нормативните изисквания.

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Одиторите изискват доказателство за спаване на всички законови изисквания при бракуване на ненужното електронно оборудване.

Нямате бюджет, а трябва да спазите всички изисквания, като извлечете максимална стойност от ненужните ви активи.

Нужен Ви е доверен партньор, който да изготви задължителните документи, рециклира оборудването и гарантира, че всички законови изисквания са спазени.

 

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

Ще управлявате много по-уверено остарялото IT оборудване и ще го рециклирате правилно

Ще гарантирате спазването на всички законови изисквания

Ще ангажирате децата с разчлини екологични обучения и инициативи

Ще повишите екологичния имидж на вашето училище или детска градина