Цел 16: Мир и справедливост

Конфликтите, несигурността, слабите институции и ограничен достъп до правосъдие остават голяма заплаха за устойчивото развитие.

Броят на хората, бягащи от войни, преследвания и конфликти, надхвърли 70 милиона през 2018 г., най-високото ниво, регистрирано от Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) от почти 70 години.

През 2019 г. ООН проследява 357 убийства и 30 насилствени изчезвания на защитници на правата на човека, журналисти и синдикалисти в 47 държави.

А ражданията на около едно на всеки четири деца на възраст под 5 години по света никога не се регистрират официално, което ги лишава от доказателство за законна самоличност, което е от решаващо значение за защитата на техните права и за достъп до правосъдие и социални услуги.

Факти и статистика

Сред институциите, най-засегнати от корупцията, са съдебната система и полицията.

Корупцията, подкупите, кражбите и укриването на данъци струват около 1,26 трилиона щатски долара за развиващите се страни годишно; тази сума пари може да се използва за издигане на тези, които живеят с по-малко от 1,25 долара на ден над 1,25 долара за поне шест години

Регистрацията на ражданията е била регистрирана за 73% от децата под 5 години, но само 46% от Африка на юг от Сахара са регистрирали своите раждания.

Приблизително 28,5 милиона начална училищна възраст, които са извън училище, живеят в райони, засегнати от конфликти.

Върховенството на закона и развитието имат значителна взаимовръзка и взаимно се укрепват, което го прави от съществено значение за устойчивото развитие на национално и международно ниво.

Делът на затворниците, задържани в ареста без присъда, остава почти постоянен през последното десетилетие – 31 процента от всички затворници.

Насилие над деца

Броят на хората, бягащи от войни, преследвания и конфликти, надхвърли 70 милиона през 2018 г., най-високото ниво, регистрирано от Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) от почти 70 години.

През 2019 г. ООН проследява 357 убийства и 30 насилствени изчезвания на защитници на правата на човека, журналисти и синдикалисти в 47 държави.

Насилието срещу деца засяга повече от 1 милиард деца по целия свят и струва на обществата до 7 трилиона щатски долара годишно.

50% от децата в света изпитват насилие всяка година.

На всеки 7 минути, някъде по света, едно дете е убито от насилие.

1 на 10 деца е сексуално малтретирано преди 18-годишна възраст.

9 от 10 деца живеят в страни, където телесното наказание не е напълно забранено, оставяйки 732 милиона деца без правна защита.

Всеки трети потребител на интернет по света е дете и 800 милиона от тях използват социални медии. Всяко дете може да стане жертва на онлайн насилие.

Докладите за сексуално насилие над деца към NCMEC са нараснали от 1 милион през 2014 г. на 45 милиона през 2018 година.

246 милиона деца по света, засегнати от насилие, свързано с училище всяка година.

1 на всеки 3 ученици е бил тормозен от своите връстници в училище през последния месец и поне 1 на 10 деца е преживяло кибертормоз.

Подцели

16.1 Значително намаляване на всички форми на насилие и свързаните с това нива на смъртност навсякъде

16.2 Прекратяване на малтретирането, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и изтезания над деца

16.3 Насърчаване на върховенството на закона на национално и международно ниво и осигуряване на равен достъп до правосъдие за всички

16.4 До 2030 г. значително намаляване на незаконните финансови и оръжейни потоци, засилване на възстановяването и връщането на откраднати активи и борба с всички форми на организирана престъпност

16.5 Значително намаляване корупцията и подкупите във всичките им форми

16.6 Разработване на ефективни, отговорни и прозрачни институции на всички нива

16.7 Осигуряване на отзивчиво, приобщаващо участие и представително вземане на решения на всички нива

16.8 Разширяване и засилване на участието на развиващите се страни в институциите на глобалното управление

16.9 До 2030 г. осигуряване на  юридическа самоличност за всички, включително регистрация на раждане

16.10 Осигуряване на обществен достъп до информация и защита на основните свободи в съответствие с националното законодателство и международните споразумения

16.A Укрепване на съответните национални институции, включително чрез международно сътрудничество, за изграждане на капацитет на всички нива, по-специално в развиващите се страни, за предотвратяване на насилието и борба с тероризма и престъпността

16.Б Насърчаване и прилагане на недискриминационни закони и политики за устойчиво развитие

За постигането на тази цел, държавите са се съгласили

Да поставят край на насилието в света и смъртните случаи, произтичащи от него.

Да прекратят злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и мъчения над  деца.

Всеки човек да има равен достъп до правосъдие в страната, в която живее и навсякъде по света.

Да се борят с престъпността и корупцията във всичките й форми.

Институциите да подобрят работа си с хората , така че да вдъхват доверие и спокойствие в тях • Да се търсят начини мнението и гледната точка на всички – деца и възрастни да се взема предвид,  когато се вземат решения на държавно ниво.

Всички деца, независимо къде и в какви условия са родени, да получават регистрация при раждането  си.

Всички хора да имат свободен достъп до информация.

Да подобрят работата на институциите, които се занимават с предотвратяване на насилието,  тероризма и престъпността.