Цел 3: Добро здраве и благоденствие

Осигуряването на здравословен живот и насърчаването на благосъстоянието във всички възрасти е от съществено значение за устойчивото развитие. В момента светът е изправен пред глобална здравна криза, за разлика от всяка друга – COVID-19 разпространява човешкото страдание, дестабилизира глобалната икономика и увеличава живота на милиарди хора по целия свят.

Преди пандемията беше постигнат голям напредък в подобряването на здравето на милиони хора. Постигнати са значителни крачки в увеличаването на продължителността на живота и намаляването на някои от често срещаните убийци, свързани с детската и майчината смъртност. Но са необходими повече усилия за пълно изкореняване на широк спектър от заболявания и за справяне с много различни постоянни и нововъзникващи здравни проблеми. Като се съсредоточи върху осигуряването на по-ефективно финансиране на здравните системи, подобряване на санитарните условия и хигиената и увеличения достъп до лекари, може да се постигне значителен напредък в спасяването на живота на милиони.

Факти и статистика

Здраве на детето

През 2018 г. около 6,2 милиона деца и юноши на възраст под 15 години са починали, най-вече от предотвратими причини. От тези смъртни случаи 5,3 милиона са настъпили през първите 5 години, като почти половината от тях са през първия месец от живота.

Въпреки решителния глобален напредък, нарастващ дял от смъртните случаи на деца са в Субсахарска Африка и Южна Азия. Четири от всеки пет смъртни случая на деца на възраст под пет години се случват в тези региони.

Децата в Африка на юг от Сахара имат над 15 пъти по-голяма вероятност да умрат преди 5-годишна възраст, отколкото децата в страните с високи доходи.

Недохранените деца, особено тези с тежко остро недохранване, имат по-висок риск от смърт от често срещани детски заболявания като диария, пневмония и малария. Свързаните с храненето фактори допринасят за около 45% от смъртните случаи при деца под 5-годишна възраст.

 

Здраве на майката

Над 40 на сто от всички страни имат по-малко от 10 лекари на 10 000 души; над 55 на сто от страните имат по-малко от 40 медицински сестрински и акушерски персонал на 10 000 души.

В Източна Азия, Северна Африка и Южна Азия майчината смъртност е намаляла с около две трети.

Всеки ден през 2017 г. приблизително 810 жени умират от предотвратими причини, свързани с бременност и раждане.

94 процента от всички майчини смъртни случаи се случват в страни с ниски и по-ниски средни доходи.

Младите юноши (на възраст 10-14 години) са изложени на по-висок риск от усложнения и смърт в резултат на бременност, отколкото другите жени.

Но коефициентът на майчина смъртност – делът на майките, които не оцеляват при раждането, в сравнение с тези, които го правят – в развиващите се региони все още е 14 пъти по-висок от този в развитите региони.

 

ХИВ / СПИН, малария и други заболявания

38 милиона души в световен мащаб са живели с ХИВ през 2019 г.

25,4 милиона души са имали достъп до антиретровирусна терапия през 2019 г.

1,7 милиона души са се заразили с ХИВ през 2019 г.

690 000 души са починали от заболявания, свързани със СПИН през 2019 г.

75,7 милиона души са се заразили с ХИВ от началото на епидемията.

32,7 милиона души са починали от заболявания, свързани със СПИН, от началото на епидемията.

Туберкулозата остава водещата причина за смърт сред хората, живеещи с ХИВ, което представлява около една на всеки три смъртни случая, свързани със СПИН.

В световен мащаб юношите и младите жени се сблъскват с неравенства, изключване, дискриминация и насилие, основани на пола, което ги излага на повишен риск от придобиване на ХИВ.

ХИВ е водещата причина за смърт при жените в репродуктивна възраст в световен мащаб.

Понастоящем СПИН е водещата причина за смърт сред подрастващите (на възраст 10–19 години) в Африка и втората най-честа причина за смърт сред подрастващите в световен мащаб.

Над 6,2 милиона смъртни случая от малария са предотвратени между 2000 и 2015 г., главно на деца на възраст под пет години в Африка на юг от Сахара. Глобалната честота на малария е спаднала с около 37%, а смъртността с 58%.

Подцели

3.1 До 2030 г. намаляване на  глобалното съотношение на майчината смъртност под 70 на 100 000 живородени.

3.2 До 2030 г. прекратяване предотвратимите смъртни случаи на новородени и деца под 5-годишна възраст, като всички страни се стремят да намалят неонаталната смъртност най-малко до 12 на 1000 живородени деца и смъртността под 5 години до най-малко 25 на 1000 живородени.

3.3 До 2030 г. прекратяване епидемиите от СПИН, туберкулоза, малария и пренебрегвани тропически болести и се борете с хепатита, болестите, пренасяни по вода, и други заразни болести.

3.4 До 2030 г. намаляване с една трета преждевременната смъртност от незаразни болести чрез превенция и лечение и насърчаване на психичното здраве и благосъстояние.

3.5 Укрепване на превенцията и лечението на злоупотреба с вещества, включително злоупотреба с наркотични вещества и вредно използване на алкохол.

3.6 До 2020 г. намаляване  наполовина броя на смъртните случаи и нараняванията в световен мащаб от пътнотранспортни произшествия.

3.7 До 2030 г. осигуряване на  универсален достъп до услуги за грижи за сексуално и репродуктивно здраве, включително за семейно планиране, информация и образование и интегриране на репродуктивното здраве в националните стратегии и програми.

3.8 Постигане на универсално здравно покритие, включително защита на финансовия риск, достъп до качествени основни здравни услуги и достъп до безопасни, ефективни, качествени и достъпни основни лекарства и ваксини за всички.

3.9 До 2030 г. значително намаляване на  броя на смъртните случаи и болестите от опасни химикали и замърсяването и замърсяването на въздуха, водите и почвите.

3. Укрепване на прилагането на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна във всички страни.

3.Б Подкрепяне на изследванията и разработването на ваксини и лекарства за заразни и незаразни болести, които засягат предимно развиващите се страни, осигуряват достъп до основни лекарства и ваксини на достъпни цени, в съответствие с Декларацията от Доха относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве, което потвърждава право на развиващите се страни да използват в пълна степен разпоредбите на Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост относно гъвкавостта за защита на общественото здраве и по-специално да предоставят достъп до лекарства за всички.

3.C Значително увеличаване на финансирането на здравеопазването и набирането, развитието, обучението и задържането на здравната работна сила в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави.

3.D Укрепване на капацитета на всички държави, по-специално на развиващите се страни, за ранно предупреждение, намаляване на риска и управление на националните и глобалните рискове за здравето.

За постигането на тази цел, държавите са се съгласили

Да намалят броя майки, които загиват по време на раждане, поради настъпили усложнения.

Да предотвратят смъртността при новородени и деца под 5-годишна възраст.

Да сложат край на епидемии и заразни заболявания като: ХИВ/ СПИН, Хепатит и други болести или преносими заболявания.

Да образоват хората по теми като: превенция и злоупотреба с наркотици и алкохол и проблеми, свързани с психичното здраве.

Да предоставят информация за семейно планиране, сексуално образование и репродуктивно здраве.

Да осигурят за всеки ползване на правото на здраве, което включва висококачествена медицинска грижа, достъпни и икономични лекарства и ваксини.

Да намалят двойно смъртността и травмите поради пътни инциденти на глобално ниво.

Да намалят значително броя смъртни случаи и болести от опасни химикали и въздух, както и замърсени води и почви.