ЗАЩО ДА РЕЦИКЛИРАМЕ В УЧИЛИЩЕ?

Събирането и рециклирането на отпадъци е ежедневна дейност на всички нас. Изграждането на екологични навици и умения от най-ранна възраст е изключително важно. Чрез практически дейности и преживявания (акции за събиране на отпадъци и споделяне на успешни примери), които надхвърлят наученото в класната стая, учениците придобиват нови умения и чувство за гражданска отговорност. Те подобряват комуникацията, екипната работа, критичното мислене и уменията за вземане на решения. И не на последно място, събирането и рециклирането на отпадъци генерира приходи за училището и дава отличен пример за екологично отговорно предприемачество.

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

ЕТО НАШИТЕ ПЕТ СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСПЕШНА РЕЦИКЛИРАЩА ПРОГРАМА

Опростената програма за рециклиране съдържа всичко необходимо, за да научите учениците си на рециклиране. Ще намерите стъпка по стъпка планове за уроци и помощни материали, включително ръководство за дейности, брошури, постери, ученически сертификати и помагала, които учениците да занесат у дома.

1. Организирайте Зелен екип от съидейници и активни помощници.

Идентифицирайте членовете на екипа. Организирайте екип, който да ви помогне да планирате, проектирате, внедрите и поддържате вашата програма за рециклиране. Вашият екип трябва да се сформира според нуждите, за да продължи програмата напред. Включете хора от училището, квартала или общността,

2. Направете оценка на отпадъците си.

Направете оценка на отпадъците си, за да идентифицирате какви и колко са отпадъците, които произвежда вашето училище. Попитайте персонала за поддръжка какво количеството отпадъци иззхвърля вашето училище. Тази оценка ще ви помогне да откриете как може да направите училището си по-екологично и устойчиво.

3. Създайте зелен игрови план.

Определете върху кои материали ще се фокусирате вашата програма, какви и колко контейнери ще ви трябват, ще ги закупувате или наемете, имате и място за съхранение. Създайте система за проследяване на ефективността, идентифициране на успехите и слабите страни. Поставете си количествени, измерими и достижими цели. Разработете бюджет и си осигурете финансирането. Кажете новината на хората.

4. Стартирайте програмата!

Време е да стартирате новата програма за рециклиране! Чудесен начин да включите цялото училище, развълнувано от провеждането на началното събитие. Тези събития предоставят възможност за насърчаване на участието и обясняване на това, което програмата се стреми да постигне:

5. Следете обратната връзка, анализирайте, коригирайте и започнете отново.

Поискайте обратна връзка от учениците, преподавателите и служителите, за да определите кои дейности работят. Разширете успешните дейности. Бъдете гъвкави и правете промени, докато програмата расте или обстоятелствата се променят. Задаването на учениците, преподавателите и служителите на тези въпроси ще ви помогне да определите успеха на програмата.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОГРОМЕН БОНУС

Освен страхотните ползи от програмата, вие ще получите и пълен набор от информационни материали плюс достъп до национална информационна система, отразяваща резултатите на всички училища. Не се колебайте – заявете своето участие още сега и ще получите брошурата 10 съвета как да намалим отпадъците в училището.

Също така, когато организирате акция за рециклиране на електроника, оттук може да свалите Брошурата за акция за рециклиране на електронни отпадъци.

reciklirane v uchilishtata

КАКВО ДАВА ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОГРАМАТА „ГЕРОИ РЕЦИКЛАТОРИ“

Опростената програма за рециклиране съдържа всичко необходимо, за да научите учениците си на рециклиране.

Ще намерите стъпка по стъпка планове за уроци и помощни материали, включително ръководство за дейности, брошури, постери, ученически сертификати и помагала, които учениците да занесат у дома.

Уроците се основават на разбирането на учениците и им помагат да придобият по-голяма осведоменост за по-широките екологични, устойчиви и обществени проблеми, свързани с рециклирането и ролята му в опазването на природните ресурси.

Уроците могат да се преподават според учениците и вашата учебна програма.