СОЦИАЛНА И ЕКОЛОГИЧНА АНГАЖИРАНОСТ

Медиите, правителствата, доставчиците, клиентите и служителите говорят за ролята, която отговорните компании играят в околната среда и обществото. Умните бизнес лидери искат да бъдат част от този разговор.

ЗАЩО GOING GREEN?

Компаниите имат поне пет причини да подобрят въздействието си върху околната среда и помогнат на общността:

Намаляване на разходите

Увеличаване на клиентската лоялност

Намиране и запазване на ангажирани служители

Предаване на знанията на клиенти и партньори

Засилване на бизнеса

КОЯ Е ВАШАТА ПРИЧИНА?

Пишете ни още сега, за да поговорим.