Фокусирайте се върху основния си бизнес, а ние ще носим отговорност за отпадъците Ви
Всеки производител, вносител или дистрибутор има много въпроси за отпадъците от ИУЕЕО:
1. Как ни касае ИУЕЕО регистрацията?
2. Засегнати ли сме от ИУЕЕО регистрацията?
3. Къде да се регистрираме?
4. Как да се регистрираме?
5. Кой ще се погрижи за логистиката?
6. Кой ще рециклира отпадъците ни?
7. Може ли да се доверим на този рециклатор?
8. Дали дейностите Ви са съобразени с всички законови изисквания?
9. Как и за какво се изготвят рапорти?
10. Кой ще отговаря за документацията?

Има много въпроси, пред които ще се изправите. И те имат различни отговори в зависимост от бизнеса Ви и неговите мащаби. И непрекъснато се развиват. Не само когато започвате със задължителната регистрация, когато договорите Ви изтичат или законите се променят. За нас ИУЕЕО-бизнесът е ежедневен бизнес.

Извозване на отпадъци и възстановяване на стойността.
Нашите услуги могат да се използват отделно. Може изцяло да ни прехвърлите задълженията по обслужване на Вашите нужди, включително и реверсивна логистика и ремаркетинг на остарели стоки. Във всички тези случаи Вие ще бъдете сигурни, че организацията Ви ще работи в пълно съответствие с всички законови изисквания, фокусирайки се върху основния си бизнес.

При необходимост от повече информация за предлаганите от нас услуги и консултации, изпратете Вашите въпроси тук