Какви отпадъци рециклираме

  • Компютърно и офис оборудване, резервни части и консумативи

  • Телекомуникационно и банково оборудване

  • Специализирано медицинско, лабораторно и измервателно оборудване

  • Аудио и видео техника, малки и големи домакински уреди

  • Индустриално оборудване, инструменти, машини и акумулатори

  • Производствени отпадъци, технологичен брак, опаковки, масла, филтри, абсорбенти, гуми, работно облекло и др.

Какви са цените ни

Рециклирането на различните видове оборуване и отпадъци, унищожаването на информационни носители, транспортните и сервизни услуги имат ясно дефинирани цени, които предоставяме след конкретно запитване.  Изкупуване на електронно оборудване осигуряваме за клиентите със сключени договори. Прочетете повече тук.

В какви срокове извозваме

Заявките за София се изпълняват до 4 дни. За страната срокът зависи от планираните маршрути.

Контейнери за събиране на електронни отпадъци

Някои клиенти поставят в офисите си контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци. След като ги напълнят, те изпращат към нас заявка за извозване, посочвайки номера на контейнера. Контейнерите мога да се купят или ползват с абонаментен договор. Вижте какви контейнери предлагаме.

GreenBox: рециклиране по пощата

За малки уреди, тонери и резервни части препоръчваме поставянето в кашон и изпращане по куриер към нас, съгласно условията на Програмата ни GreenBox.

През какви етапи минава изпълнението на поръчките

СТЪПКА 1

Заявка за извозване

Клиентите ни изпращат заявка, съдържаща информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.

СТЪПКА 2

Обработване на заявката

Допълваме липсващата информация. Предлагаме дата и час за извозване и я съгласуваме с клиента.

СТЪПКА 3

Извозване на отпадъците

Извозваме отпадъците в уговорения ден и час. Заедно с клиента подписваме подготвения протокол. Може да прегледате протокола оттук.

Изнасяме отпадъците от сградата и ги транспортираме до нашата база за рециклиране.

СТЪПКА 4

Разтоварване и претегляне

Заявката съдържа информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.

Сортираме приетите отпадъци след разтоварване. Претегляме ги по партиди и издаваме съотвените документи.

СТЪПКА 5

Унищожение на информационните носители 

Унищожаваме подлежащите на унищожение устройства или информационни носители посредством изтриване, пробиване или шредиране.

Издаваме подробни Сертификати за унищожение, гарантиращи спазването за нормативните изисквания.

СТЪПКА 6

Финално отчитане на заявката

Издаване на задължителните справки, фактури и финално плащане.