2018/ ИЗВОЗЕНИ ОТПАДЪЦИ

0
КИЛОГРАМА

2018/ ИЗПЪЛНЕНИ ЗАЯВКИ

0
ЗАЯВКИ

КАКВИ ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАМЕ

Приемаме и рециклираме всички видове електронни отпадъци (малки и големи домакински електроуреди, аудио и видео техника, ИТ и телеком оборудване, инструменти и машини, медицинско и измервателно оборудване, батерии и лампи, производствени отпадъци и технологичен брак, опасни отпадъци и мебели).

В КАКВИ СРОКОВЕ ИЗВОЗВАМЕ

Заявките за София се изпълняват в рамките на 2-4 дни. За страната срокът варира според графиците на колите ни

ПРЕЗ КАКВИ ЕТАПИ МИНАВАМЕ

Приемане на заявки

Клиентите ни изпращат заявките за извозване, посочвайки типовете, количествата и локацията на отпадъците си.

Обработване на заявките и регистрация в системата

При обработването на заявката ние сглобяваме цялата информация в едно:

1. Тип, количество и местонахождение на отпадъците

2. Допълнителни услуги и техните цени

3. Срокове за изпълнение на заявката

4. Необходими ресурси (служители, транспортни средства и механизация)

Предложение от Логистиката ни за дата и час за извозване

При обработването на заявката отдел Логистика предлага (по мейл) дата и час за извозване. Срокът за изпълнение на заявките за София е до 4 дни след получаването й, а за страната зависи от натовареността на нашия график.

Одобрение (от вас) на предложената от нас дата

Очакваме одобрение на клиентите по мейл (или телефон, ако е по-удобно).

Демонтиране и извозване на отпадъците

В определената дата и час колеги от отдел Извозвания посещават адреса на клиента и приемат приготвените от него отпадъци, свалят ги от етажите и натоварват на превозните ни средства.

Ако е предварително уточнено, колегите ще извършат и демонтаж на оборудването, преди да го изведат от сградата.

Транспорт и разтоварване

След това отпадъците биват транспортирани и разтоварени на технологичната площадка за рециклиране.

Сортиране и претегляне

В рамките на 4 дни след разтоварването им, отпадъците биват сортирани и претеглени. Издаваме Количествена справка и я изпращаме на клиента за одобрение. Тя съдържа цялата обобщена информация за заявката, вкл. кодовете на отпадъците.

Описване, сканиране и снимане

Описваме оборудването по тип, модел, сериен и инвентарен номер. Сканираме серийните или инвентарните номера. Ако е изискано, удостоверяваме процеса със снимане.

Рециклиране и отчитане с протокол

Рециклираме устройствата чрез разглобяване или смилане, като получените фракции внимателно се сепарират (черни и цветни метали, платки, кабели, пластмаси, стъкло и др.), за да бъдат върнати в производствен цикъл на високо ниво.

Гарантирано унищожаване и удостоверяване със сертификат

Унищожаваме активите и информационните носители посредством пробиване, смилане или пресоване. Издаваме Сертификат за гарантирано унищожаване.

Издаване на финални фактури

Издаване на предварително договорените фактури и изпращане към другата страна.

Спазване на законовите изисквания

Гарантираме спазването на всички законови екологични изисквания и сме готови да приложим опита си при решаване на проблеми с отпадъци из цялата страна.