КАКВИ ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАМЕ

Всички видове електронни отпадъци: ИТ и телеком оборудване, аудио и видео техника, електрически инструменти и машини, медицинско и измервателно оборудване, батерии и лампи.

Малки домакински електроуреди: тостери, кафеварки, пасатори, ютии, кафемашини, сешоари, кухненски роботи и др.

Големи домакински електроуреди: радиатори, фурни, печки, перални, миялни, сушилни, хладилници, фризери, климатици и др.

Рециклируеми отпадъци от домакинства: метални и пластмасови кутии и опаковки, хартия, книги, списания, вестници, каталози, картон и картонени опаковки, мебели.

Производствени отпадъци: техологичен брак, опаковки (вкл. опасни), масла, филтри, абсорбенти, гуми, акумулатори, работно облекло и др.

В КАКВИ СРОКОВЕ ИЗВОЗВАМЕ

Заявките за София се изпълняват в рамките на 2-4 дни. За страната срокът варира според графиците на колите ни.

ПРЕЗ КАКВИ ЕТАПИ МИНАВАМЕ

КЛИЕНТИТЕ ИЗПРАЩАТ ЗАЯВКА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВКАТА

Предлагаме дата и час за извозване – по желания от клиентите начин.

Клиентите одобряват предложената дата или (при невъзможност) предлагат друга, с която ние се съобразяваме.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА

Посещаваме офиса (или дома) на клиента в уговорения ден и час.

Изнасяме отпадъците от сградата и ги транспортираме до нашата база за рециклиране.
РАЗТОВАРВАНЕ, СОРТИРАНЕ И ПРЕТЕГЛЯНЕ

Действаме съгласно процедурите ни за информационна сигурност. Регистрираме приетите устройства и информационни носители посредством сканиране на серийни и инвентарни номера.

Унищожаваме подлежащите на унищожение устройства или информационни носители посредством изтриване, пробиване или шредиране.

Издаваме подробни Сертификати за гарантирано унищожение, гарантиращи спазването за нормативните изисквания.
ФИНАЛНО ОТЧИТАНЕ НА ЗАЯВКАТА

Спазване на законовите изисквания

Гарантираме спазването на всички законови екологични изисквания и сме готови да приложим опита си при решаване на проблеми с отпадъци из цялата страна.