Какви отпадъци рециклираме

  • Компютърно и офис оборудване, резервни части и консумативи

  • Телекомуникационно и банково оборудване

  • Специализирано медицинско, лабораторно и измервателно оборудване

  • Аудио и видео техника, малки и големи домакински уреди

  • Индустриално оборудване, инструменти, машини и акумулатори

  • Производствени отпадъци, технологичен брак, опаковки, масла, филтри, абсорбенти, гуми, работно облекло и др.

В какви срокове извозваме

Заявките за София се изпълняват до 4 дни. За страната срокът зависи от планираните маршрути.

През какви етапи минава изпълнението на поръчките

СТЪПКА 1

Заявка за извозване

Клиентите ни изпращат заявка, съдържаща информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.

СТЪПКА 2

Обработване на заявката

Допълваме липсващата информация. Предлагаме дата и час за извозване и я съгласуваме с клиента.

СТЪПКА 3

Извозване на отпадъците

Извозваме отпадъците в уговорения ден и час. Заедно с клиента подписваме подготвения протокол. Може да прегледате протокола оттук.

Изнасяме отпадъците от сградата и ги транспортираме до нашата база за рециклиране.

СТЪПКА 4

Разтоварване и претегляне

Заявката съдържа информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.

Сортираме приетите отпадъци след разтоварване. Претегляме ги по партиди и издаваме съотвените документи.

СТЪПКА 5

Унищожение на информационните носители 

Унищожаваме подлежащите на унищожение устройства или информационни носители посредством изтриване, пробиване или шредиране.

Издаваме подробни Сертификати за унищожение, гарантиращи спазването за нормативните изисквания.

СТЪПКА 6

Финално отчитане на заявката

Издаване на задължителните справки, фактури и финално плащане.

–––––

Ако имате въпроси, пишете в чат-формата в долния десен ъгъл или позвънете на 02 4940091 или 0878 151570.