Рециклиране на малки алкални батерии

–-

От дребни електронни уреди, измервателни датчици и осветителни тела

Създадени, за да преобразуват химически елементи посредством контролиран химически процес в електричество, батериите са много отговорен и опасен продукт. Изработени са от различни материали, но в съставът им се съдържат силно токсични химически елементи и разтворени тежки метали:

  • олово (натрупва се в тялото, засягащо бъбреците, нервната система, костната тъкан)
  • кадмий (уврежда белите дробове и бъбреците)
  • живак (засяга мозъка и нервната система)
  • никел и цинк (може да предизвика дерматит)
  • алкали (изгаряне на лигавиците и кожата) и др.

Предвид наличието на толкова много опасни вещества, всички сме на мнение, че рециклирането на батерии е единствената възможност за опазване на човешкото здраве и предотвратяването на околната средаОт 2008 година рециклирането на батерии в Европейския съюз е задължително. Всички те и тяхната опаковка са обозначени със специален символ – зачеркнато кошче за боклук.

Как мога да ги предам за рециклиране? Като ги пуснете в някой контейнер за събиране в близък до вас търговски обект или изпратите в кашон към рециклираща фирма. Нашата удобна програма GreenBox рециклиране по пощата осигурява тази възможност.
Съхранение: Всички батерии трябва да се съхраняват в на сухо в специални закрити пластмасови контейнери, предотвратяващи повреждане или изтичане.
Финално оползотворяване: Като особено опасни отпадъци, алкалните батерии се изпращат към специална инсталация за финално оползотворяване.

Как мога да рециклирам старите ми ненужни алкални батерии (тип АА и ААА)?

В България е незаконно да изхвърляте алкални батерии за еднократна употреба на нераглентирани места или в контейнерите за битовия отпадък. Единственото възможно място за оставянето на тези отпадъци е в специалните контейнери за събиране на батерии, които са масово разпространени в почти всеки търговски обект. Задължение на търговците на батерии е да осигурят обратното приемане от клиентите си на ненужните вече батерии.
Задължение на кметовете на общините е да осигурят системи за събиране на всички електронни отпадъци: електроника, батерии и лампи. В някои градове има специални места за прием и съхраненени на подобни опасни отпадъци (HHW), така че може да се свържете с тях. Ако имате голямо количество батерии или нямате близо до вас място, което да приема батерии, можете да използвате нашата програма GreenBox за рециклиране по пощата.

Дали изхвърлянето на малки алкални батерии е забранено?

Абсолютно, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за ИУЕЕО забранява изхвърлянето на тези типове електронни устройства и отпадъци на нерегламентирани места. Добрата новина е, че с всяка изминала година рециклирането им става все по-лесно и удобно. Онлайн формите и масовите кампании за рециклиране са добър успешен пример. Повече за нашата програма GreenBox – рециклиране по пощата може да прочетете тук.

Трябва ли да плащам, за да рециклирам старите си алкални батерии?

Ако изпратите батериите си към нас чрез програмата за рециклиране по пощата GreenBox, ще трябва да заплатите за куриерската услуга и рециклирането на батериите. За безплатно обслужване Ви препоръчваме да потърсите магазини, в които има кошчета за събиране на тези отпадъци или пунктове за рециклирането им.

Мога ли да получа пари за старите си алкални батерии?

Не, за съжаление. Може да ги оставите безплатно в някой от общодостъпните контейнери за събиране, поставени в почти всички търговски обекти в страната.