Познаваме вашите нужди и отпадъци

ДОМАКИНСТВА

Бързо обработване на заявките
Изчистване от стари ненужни уреди (компютърни джаджи, аудио и видео, инструменти, големи и малки домакински уреди)
Удобно и безплатно извозване – с наши служители и транспортни средства

МАЛКИ ОФИСИ

Бързо извозване на бракуваното оборудване (компютри, принтери, монитори, тонери, батерии, лампи и хартия)
Приключване на годишния брак (протоколи и сертификати)
Договори за спазване на законовите изисквания
Изгодни ценови пакети за 1 или повече години

ГОЛЕМИ АДМИНИСТРАЦИИ

Бързо обслужване от персонален асистент
Извозване на електроника, мебели, гуми, лампи, работни облекла, масла и филтри
Обслужване за цялата страна по график или заявка
Съдействие при водене на екологична отчетност
Гарантирано спазване на законовите изисквания, вкл. и информационна сигурност

БАНКИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

Гъвкаво обслужване от персонален търговски асистент
Бързо освобождаване на складовете и оптимална логистика за цялата страна
Съдействие при приключване на годишните инвентаризации и брак
Повишаване на екологичната отговорност и мотивация на служителите
Възвръщаемост на инвестициите и продажба на работещото оборудване

ИТ ВЕНДОРИ

Бързо и професионално обслужване от персонален асистент
Ефективна възвръщаемост на инвестициите и продажба на оборудването
Иновативни търговски програми „Старо за ново“ за значителен ръст в продажбите
Изграждане на екологичен брандинг и повишаване на клиентската лоялност
Повишаване на екологичната отговорност и мотивация на служителите
Гарантиране изискванията за информационна сигурност

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гъвкаво обслужване от персонален търговски асистент
Консултации по управление на отпадъци
Оценки, демонтаж и изкупуване на бракуваното оборудване и отпадъци
Извозване на отпадъци по график или заявка
Пълна проследимост и отчетност на извършените дейности

Клиентите за нас

КРУМ ГЛЕДЖАРСКИ

ЧЕЗ Разпределение България АД

Екологика разполага с необходимата материално-техническа база и висококвалифицирани кадри, което гарантира качеството и своевременно изпълнение на възложените й дейности. В процеса на изпълнение на работата служителите й проявяват професионализъм и акуратност. 

КОНТРАКС АД

Имаме удоволствието да работим с невероятния екип на Екологика България от 2013 година. Професионално съдействие, бърза и своевременна реакция при неизменно настъпващите промени в предварителните планове и уточнени срокове. Фирмата разполага с достатъчно добри професионалисти, на чиято точност и коректно изпълнение можем да разчитаме.

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ

ИТ Мениджър на БРВЦ (Щрабаг)

За поддръжката. Никой никога не ми е обръщал толкова много внимание, както Екологика. Спомням си веднъж, когато написах 5 писма на друга фирма и се отказах да общувам с тях, защото говорехме на различни езици. Сега виждам, че общувам с хора, които знаят какво правят, а и наистина са загрижени за това. От тях ще получите страхотни услуги на разумна цена и модерна техническа поддръжка, гъвкавост и чувство за хумор. 

ИНЖ. ДОБРИ ЦВЕТКОВ

Изпълнителен директор, Елаците-Мед АД

Екологика ни обслужва по силата на договор за извозване на производствени и опасни отпадъци. Дългогодишният опит ни показа, че дружеството изпълнява коректно поетите задължения, осигурява качествени услуги на високо ниво. Издаваме настоящата референция в уверение, че Екологика е сигурен партньор, изпълняващ качествено задълженията си. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Управител на Геокон България ЕООД

Искам да споделя положителния си опит с Екологика. Поддръжката е чудесна и на много високо ниво, независимо, че имах в началото много въпроси! Силно ги препоръчвам! Аз ги помолих за извозване в петък сутринта и до вечерта отпадъците ги нямаше вече. Не винаги се сещаме да поръчаме извозване навреме и бързата им реакция ни спасява навреме. Надявам се, че ще продължат да работят по този начин. 

Ако имате въпроси относно услугите, цените и сроковете ни, използвайте бутона по-долу, за да ни изпратите запитването си.