Как обслужваме малките офиси

 

Заедно с нас вие ще можете

Да управлявате уверено своето остаряло и изведено от експлоатация ИТ оборудване
Да унищожавате сигурно IT активите по екологично отговорен начин, отговарящ на най-строгите правила в бизнеса (ISO 14001:2015, R2 и e-Stewards)
Да бъдете уверени, че цялата поверителна информация е напълно унищожена
Да бъдете обслужвани бързо и удобно

 

Минимизирате риска чрез

Сигурност на данните от извозване на активите до момента на тяхното унищожение
Подробна отчетност, проследимост и спазване на всички законови и стандартови изисквания
Деклариране на отговорност със сертификати за гарантирано унищожаване

 

Ползи от работата с нас

Гарантирано спазване на всички законови изисквания
Успешно приключване на годишната инвентаризация и брак
Правилно и ефективно извеждане от експлоатация
Елиминиране на разходите за складиране и администрация на бракуваните активи

Наредба за ИУЕЕО

В съответствие с Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, компаниите би трябвало да предават бракуваните си стари електрически и електронни устройства на фирма, притежаваща разрешително за рециклиране на този тип отпадъци.

 

Екологично отговорно рециклиране

Съответствието с всички законови изисквания е изключително важно за нас. Ние подкрепяме отговорните компании в изграждането на техните системи за събиране. Познаваме Наредбата за ИУЕЕО и Закона за управление на отпадъците и консултираме за всички изисквания и промени.