Защо да регистрирате активите си при нас?

Въведете регистрационния номер на актива (стоящ под баркода) и ни кажете какво искате да направим за него. Ако важето желание не е сред предлаганите от нас опции, опишете желанието си в полето Допълнителна информация.

Ползи от управлението на активи

Възприемането на такъв цялостен поглед върху ИТ оборудването има много предимства, за да се гарантират икономически ефективни операции, да се постигнат корпоративни цели и да се увеличи максимално възвръщаемостта на инвестициите.

  • Проследяване
  • Оперативна ефективност
  • Спестявания от поддръжка
  • Интеграция на много складове и офиси
  • Финансово отчитане
  • Възстановяване на активи
  • Управление на риска
  • Прогнози
  • Точност