КАК РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ПОМАГА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА?

STUDY HUB / ЕКО ДЕН / 11 октомври 2020

Събитията ни Reuse party създават поводи за общуване и взаимопомощ между младите хора в София.
Заедно с Екологика България те каним да допринесеш за тази кауза, като просто дариш за рециклиране ненужната си електроника. Постави я в контейнерите, обозначени с нашия стикер. Екологика ще я извози, рециклира и ще дари себестойността й на нас – StudyHub- а ние ще използваме даренията в усилията си за създаване на по-добро и различно бъдеще за българските младежи.

Ако имаш голям уред (телевизори, печки, перални, миални, хладилници, фризери, бойлери и климатици), оттук може да заявиш неговото извозване. Служителите на Екологика ще осигурят изнасянето му от дома или офиса ти и транспорта й до площадката им за рециклиране. Изпрати заявката не по-късно от 1 седмица преди края на акцията.

КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ

Как изпълняваме заявките

След получаване на заявката ще се свържем с теб за уточняване на всички важни детайли. След това ще ти предложим дата за извозване и ще очакваме твоето одобрение. Ще те посетим в уговореното време, ще натоварим и транспортираме отпадъците към площадката ни за рециклиране.

Как да подготвиш уредите

Дай ни цялата налична информация: тип, количество, адрес, удобни часове за достъп, има ли асансьор и място за паркиране. Приготви уредите на удобно и достъпно за извозване място. При извозването колегите ни носят Предавателни протоколи – подпиши ги. Ако е важно за теб, опише предварително оборудването, което ще предадеш – предадени погрешно уреди няма да бъдат върнати. Ако имаш въпроси, използвай чат-формата в долния десен ъгъл или смело позвъни на 0878151570.