Ако искате да дадете нов живот на Вашето остаряло и негодно за употреба електронно и електрическо оборудване ние ще Ви помогнем, осигурявайки изнасянето, транспортирането и рециклирането на различни типове отпадъци, генерирани от домакинства или офиси.

Важно: при нужда от демонтаж, Ви молим да заявите предварително, ние ще го направим безплатно.