Програмата ни за работа с Партньори покрива цялата страна. Ние очакваме и изискваме от регионалните си партньори висококачествено обслужване на клиенти посредством:
• Адекватен прием от отпадъците (оборудването) от клиентите ни
• Наличие на собствени транспортни средства
• Транспорт и съхранение на отпадъците (оборудването) на собствена площадка или склад
Работим професионално и очакваме същото от нашите партньори посредством категорично:
• Спазването на времевите графици, процедурите процесите в съответствие със Системите за управление
• Спазване на всички изисквания на ЗБУТ и информационна сигурност.
• Пълна отчетност, прозрачност и рапортуване.
Сътрудничеството с нас ще Ви осигури достъп до централизирана информационна система, иновативни решения, единна система за разплащане Ако разполагате с технически ресурси, за да си сътрудничим при натоварване, транспорт и съхранение на отпадъците от клиенти във Вашия регион, попълнете дадената по-долу форма за контакт.