Ремаркетинг
Ще направим цялостна оценка на Вашето оборудване – за най-голяма възвращаемост на вложените средства. Задължително ще изтрием всички данни от дисковете, за да гарантираме сигурността на първо място. При необходимост ще извършим допълнителна обработка чрез подходящи услуги.

Инвентаризация и проследяване на продуктова информация
Системите ни за проследяване на инвентарни и серийни номера на всички са уникални за нашата страна. Това ни позволява да следим оборудването по време на всички процеси по възстановяване.

Сигурност на данните
Нашите решения елиминират риска, свързан със сигурността на данните Ви. В подготовката за ремаркетинг всички твърди дискове и други системи за съхранение на паметта са изцяло изтрити и форматирани съгласно процедурите ни за информационна сигурност, за да се предотврати неоторизиран достъп до каквато и да е фирмена информация.

Тестване и Ремаркетинг
Нашите опитни техници преглеждат всяка позиция и внимателно идентифицират тези, които все още имат ремаркетингова стойност. Подлежащото на ремаркетинг оборудване се почиства, тества и актуализира, когато е необходимо. Елементите, които не могат да бъдат продадени преминават на следващото ниво за рециклиране на ниво материали.

 

При нужда от повече информация, изпратете Вашите въпроси от тук.