Ремаркетинг
Въз основа на цялостна оценка на вашето оборудване, ние ще създадем точните процеси на възстановяване на стойността, за да Ви осигурим най-голяма възвращаемост на вложените средства, като се започне с ремаркетинг и предоставяне на допълнителна обработка чрез подходящи услуги.В допълнение, ние проследяваме подробно информацията и гарантираме сигурността на поверителната Ви информация и лицензирани данни.

Инвентаризация, проследяване и проследяване на данни
Системите ни за проследяване на инвентарни и серийни номера на всички са уникални за нашата страна. Това ни позволява да следим оборудването по време на всички процеси по възстановяване. Ние идентифицираме и записваме в информационна база производителите, моделите, серийните и инвентарните номера, както завършваме със задълбочен диагностичен одит. Този одит идентифицира функционалността, пълнотата и ниво на технология на всички компоненти, което позволява максимално увеличение на Вашата възвръщаемост.

Сигурност на данните
Нашите решения елиминират риска, свързан със сигурността на данните Ви. В подготовката за ремаркетинг всички твърди дискове и други системи за съхранение на паметта са изцяло изтрити и форматирани съгласно процедурит ени за информационна сигурност, за да се предотврати неоторизиран достъп до каквато и да е фирмена информация. Нашият професионален екип може да предостави изчерпателна информация за отчитане, съобразена с изискванията на всички наши клиенти на сигурност на данните и изисквания за унищожаване.

Тестване и Ремаркетинг
Като утвърден лидер в областта на унищожаването и ремаркетинга, ние се гордеем с нашите успешни методи и отлична репутация. Нашите опитни техници преглеждат всяка позиция и внимателно идентифицират тези, които все още имат ремаркетингова стойност. Подлежащото на ремаркетинг оборудване се почиства, тества и актуализира, когато е необходимо. Елементите, които не могат да бъдат продадени преминават на следващото ниво на управление на активи.