L-greenbox голям кашон за електронни отпадъци (до 40 кг.)