КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ С ОБЕМ 120 л., РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ