КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ С ОБЕМ 240 л., РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ