КОНТЕЙНЕР ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОБЩО 40 л.