КОНТЕЙНЕР ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОБЩО 24 л.