КОНТЕЙНЕР ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОБЩО 36 л.