КОНТЕЙНЕР ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ТРИ ВИДА ОТПАДЪЦИ, 120 л.