КОНТЕЙНЕР ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОБЩО 60 л.