МЕТАЛЕН КОНТЕЙНЕР ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ