M-greenbox среден кашон за електронни отпадъци (до 25 кг.)