Обслужване на производствени предприятия

Ние предлагаме комплексни промишлени услуги за рециклиране, подходящи за вашите нужди. Ние можем да приемем доставки, организираме различни видове транспорт, отвеждане и демонтаж на оборудване, сигурно и безопасно унищожаване.
Локализирани в близост до София, ние сме в състояние да отведем и приемем индустриални отпадъци от всеки един обект в страната, при това на изключително конкурентни цени.
С напълно лицензирано съоръжение за третиране и достатъчно транспортни средства, ние гарантираме, че отпадъците Ви ще бъдат унищожени на място и получените фракции ще се изпратят на последващи регистрирани фирми за обезвреждане и/или оползотворяване. Цялата необходима документация ще бъде попълнена и по този начин ние за пореден път ще докажем, че сме компания, на която може да се доверите.

 

Пълна документация

В Екологика България ние осигуряваме всички необходими документи, пълно проследяване и одитиране от събирането до обезвреждането на отпадъците, като предоставяме транспортни документи за опасни отпадъци на съответните контролни организации. Ако това бъде поискано, ние предоставяме и сертификати за унищожаване на оборудването и конфиденциална информация.