Обслужване на хотели и ресторанти

 

Заедно с нас вие ще можете

Да управлявате уверено своето бракувано оборудване
Да унищожавате сигурно компютърната техника по екологично отговорен начин, отговарящ всички законови изисквания
Да бъдете уверени, че цялата поверителна информация е напълно унищожена преди рециклирането на активите
Да извличате максимална стойност от бракуваните активи

 

Минимизирате риска чрез

Консултации за всички законови и стандартови изисквания
Сигурност на данните от извозване на активите до момента на тяхното унищожение
Подробна отчетност и проследимост
Деклариране на отговорност със сертификати за гарантирано унищожаване

 

Ползи от работата с нас

Гарантирано спазване на всички законови изисквания
Успешно приключване на годишната инвентаризация и брак
Правилно и ефективно извеждане от експлоатация
Елиминиране на разходите за складиране и администрация на бракуваните активи
Извличате максимална цена за бракуваните активи (работещи и неработещи)

Наредба за ИУЕЕО

В съответствие с Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, общините са длъжни да организират сами или възложат на подизпълнител обратното приемане на стари електрически и електронни устройства от страна на гражданите, с цел по-нататъшно предаване за рециклиране.

 

Екологично отговорно рециклиране

Съответствието с всички законови изисквания са от изключителна важност за всички нас. Ние подкрепяме общините в реализирането на системите за събиране, извозваненето и рециклирането. В съответствие с Наредбата за ИУЕЕО и Закона за управление на отпадъците, ние предоставяме всички необходими данни за целите на отчитането в пълна координация с общините и контролните органи.