ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА В УЧИЛИЩЕТО

Чрез прилагане на програмите за намаляване на отпадъците в училищата, учителите и администраторите имат възможност да научат своите ученици за важността на намаляването на техния екологичен отпечатък и как всяко наше решение влияе върху околната среда. Екологичното образование дава възможност на учениците да се запознаят с икономиката на рециклирането на отпадъци, процесите и технологиите, свръхконсумацията, експлоатирането на земните богатства, изменението на климата и законите за околната среда.

Вашата собствена оценка за генерираните отпадъци и възможностите за тяхното намаляване, разделно събиране и рециклиране е най-важна при изграждането на Училищна програма „Герои рециклатори“. Споделете с нас всичко важно, за да можем заедно да създадем и приложим успешно тази програма. Попълнете формата по-долу или позвънете на телефон 02 4940090.

reciklirane v uchilishtata

Защо да рециклираме?

Събирането и рециклирането на отпадъци е ежедневна дейност на всички нас. Изграждането на екологични навици и умения от най-ранна възраст е изключително важно.

Намаляването на отпадъците и тяхното правилното събиране и рециклиране генерира приходи за училището.

Това са практически преживявания, които надхвърлят наученото в класната стая. Учениците могат да участват в акции за събиране на отпадъци или да споделят съвети за намаляване на отпадъците с други ученици или съседи.

Учениците придобиват нови умения и чувство за гражданска отговорност, като работят директно с общността. Освен това, обучението в тази посока подобрява комуникацията, изграждането на екип, критичното мислене и уменията за вземане на решения.