Защо да регистрирате активите си при нас?

Доброто управление на активи започва с тяхната регистрация в сигурна и гъвкава система. Управлението на активите осигурява тяхното пълно разбиране, възможности, жизнен цикъл, очаквания за актуализиране, изисквания за поддръжка – изцяло на разположение на мениджмънта.

Ползи от управлението на активи

Възприемането на такъв цялостен поглед върху ИТ оборудването има много предимства, за да се гарантират икономически ефективни операции, да се постигнат корпоративни цели и да се увеличи максимално възвръщаемостта на инвестициите.

  • Проследяване
  • Оперативна ефективност
  • Спестявания от поддръжка
  • Интеграция на много складове и офиси
  • Финансово отчитане
  • Възстановяване на активи
  • Управление на риска
  • Прогнози
  • Точност