Защо да регистрирате отпадъците и замърсяванията в тази система?

Доброто управление на отпадъците започва с тяхното идентифициране и регистриране в сигурна и гъвкава система. Това осигурява тяхното пълно разбиране и оптимално ефективни възможности за рециклиране – изцяло на разположение на общините, контролните органи и екологично отговорните граждани.

ВИЖТЕ КАРТАТА НА НЕНУЖНИТЕ ЕЛЕКТРОУРЕДИ, МЕБЕЛИ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Отпадъците се появяват тук след като заявките за тях бъдат прегледани и одобрени от нас.

Ползи от управлението на отпадъци

Възприемането на такъв цялостен поглед върху отпадъците има много предимства, за да се гарантира тяхното бързо и икономически ефективно рециклиране, както и ангажираност на населението и контролните органи.

  • Идентификация и оценка
  • Регистрация и проследяване
  • Ефективни дейности по събиране, транспортиране и рециклиране
  • Събиране на данни и тяхното анализиране
  • Прогнозиране и коригиране на стратегията с цел подобряване на резултатите
  • Публикуване на стратегията и засилване на активностите
  • Засилване ангажираността на населението