Точните съдове за разделно събиране на отпадъци

Доброто планиране и добре изградената структура са в основата на отлично работещата система за управление на отпадъците. Затова и контейнерите за отпадъци са жизнено важни. Ние Ви предоставяме различни по размери и цвят съдове за разделно събиране на отпадъци – за временно ползване или закупуване. Ще Ви осигурим бърза и професионална помощ – за да стартирате успешно и ефективно програмата си по управление на отпадъците.

Добре избраният съд за отпадъци гарантира успешното рециклиране

Контейнери за домакинства

Контейнери до 100 литра

Контейнери до 250 литра

Контейнери до 500 литра

Контейнери до 1100 литра

Чували за контейнерите

Всички категории контейнери може да разгледате тук.