FREE E-WASTE RECYCLING POINT 

Това е нашата специална форма за заявяване на безплатно извозване на големи електроуреди и електронни отпадъци.
Обслужва я фирма Екологика и срокът за извозване е до 5 работни дни.

Какви са стъпките

1. Попълнете полетата (име, телефон и e-mail).
2. Опишете отпадъците, които искате да се извозят.
3. Изпратете заявката и очаквайте обаждане (или e-mail) за уточняване на датата и часа на посещение.

Какво трябва да знаете

Безплатните извозвания от домакинствата са само за големи домакински уреди (печки, перални, миялни, сушилни, хладилници, телевизори, климатици и фризери).
Ако имате ИТ техника, електронни джаджи или малки домакински уреди, може да ги донесете в сградата на Стопанския Факултет и го поставите в специалния контейнер за електронни отпадъци.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Какви електроуреди и отпадъци се приемат за рециклиране?

 • Мобилни и настолни компютри, сървъри, таблети и телефони
 • Принтери, копирни машини и мултифункционали
 • Аксесори, резервни части, мастилени и тонер касети
 • Рутери, модеми и сателитни приемници
 • Аудио и видео техника: телевизори, грамофони, радиоапарати, магнетофони, касетофони и тонколони
 • Малки и големи домакински уреди
 • Електроинструменти, електрически машини и резервни части
 • Акумулатори и батерии

Какви големи електроуреди се извозват от домовете?

 • Готварски и микровълнови печки
 • Перални
 • Сушилни
 • Миялни
 • Хладилници
 • Фризери
 • Климатици
 • Телевизори.

Как се обработват запитванията за извозване на електроуреди от домовете?

ПРИЕМАНЕ НА ЗАПИТВАНЕТО

Клиентите изпращат запитванията си, посочвайки:
1.Типовете, количествата и локацията на отпадъците си.
2. Подробно описание на състоянието, опаковките и местонахождението на отпадъците си (етаж, мазе, асансьор, нужда от демонтаж и др.)
3. Изисквани от тях допълнителни услуги
4. Наличие на законови, нормативни или други външни изисквания

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАПИТВАНЕТО В СИСТЕМАТА НА ЕКОЛОГИКА

Запитването се регистрира с входящ номер в системата на Екологика.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАПИТВАНЕТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА

При обработването на запитването се оценяват отпадъците и техните цените, нужните ресурси и сложността на логистичната задача. Ако началната информация не е достатъчна, Екологика изисква взимане на мостри, тяхното анализиране и ценова оценка.
Поставят всички детайли на времева ос и изготвят комплексна ценова оферта, включваща:
1. Типове и количество на отпадъците
2. Цени за тяхното рециклиране
3. Сервизни и транспортни ресурси и цени
4. Срокове за изпълнение, финално отчитане и заплащане
5. На финала изготвят подробна ценова оферта и я изпращат към клиента.

 

ОДОБРЕНИЕ НА ОФЕРТАТА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

Очакваме писмено одобрение от страна на клиента на предложените в офертата ни цени, услуги и срокове.

Как и в какви срокове се изпълняват заявките за извозване от домовете?

СТЪПКА 1: Заявка за извозване
Клиентите ни изпращат заявка, съдържаща информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.

СТЪПКА 2: Обработване на заявката
Допълваме липсващата информация. Предлагаме дата и час за извозване и я съгласуваме с клиента.

СТЪПКА 3: Извозване на отпадъците
Извозваме отпадъците в уговорения ден и час. Заедно с клиента подписваме подготвения протокол. Може да прегледате протокола оттук.
Изнасяме отпадъците от сградата и ги транспортираме до нашата база за рециклиране.

СТЪПКА 4: Разтоварване и претегляне
Заявката съдържа информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.
Сортираме приетите отпадъци след разтоварване. Претегляме ги по партиди и издаваме съотвените документи.

СТЪПКА 5: Унищожение на информационните носители
Унищожаваме подлежащите на унищожение устройства или информационни носители посредством изтриване, пробиване или шредиране.
Издаваме подробни Сертификати за унищожение, гарантиращи спазването за нормативните изисквания.

СТЪПКА 6: Финално отчитане на заявката
Издаване на задължителните справки, фактури и финално плащане.

Какви документи се издават за предадените отпадъци?

Приемаме уредите с Приемателен протокол.

За удостоверяване на тяхното рециклиране издаваме Сертификат за рециклиране.

Ще ми струва ли нещо рециклирането на моите отпадъци, ако ги поставя в контейнера в Стопанския факултет?

Не, абсолютно безплатно ще бъде.

Ще ми струва ли нещо извозването на големи електроуреди от дома ми?

Не, ще бъде абсолютно безплатно, ако сте в София..

Мога ли да изпратя по куриер дребни електроуреди, аксесоари и резервни части?

Абсолютно да, просто ги изпратете по куриер за Ваша сметка. 

ВАШИТЕ ЗАЯВКИ

ПРИМЕРНА ЗАЯВКА 23002 / 1-5-2022 (СТАТУС: ИЗПЪЛНЕНА НА 10-5-2022)

Иван Димитров, София, бул. Владимир Вазов 33 (5 кг. смесени електронни уреди и резервни части)

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ