БЛАГОДАРИМ ВИ

 

Проверете в пощата си за линк за сваляне на разрешителното на Екологика България. Може да го свалите и оттук.