Глобалните цели за устойчиво развитие: Нашата рамка за възстановяване от COVID-19

COVID-19 разпространява човешкото страдание, дестабилизира глобалната икономика и затруднява живота на милиарди хора по целия свят.

Пандемията е безпрецедентен призив за събуждане, който открива дълбоки неравенства и излага точно провалите, разгледани в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и Парижкото споразумение за изменението на климата.

Възползвайки се от този момент на криза, когато обичайните политики и социални норми са нарушени, смелите стъпки могат да насочат света обратно към релсите към целите за устойчиво развитие. Това е времето за промяна, за дълбоко системно преминаване към по-устойчива икономика, която работи както за хората, така и за планетата.

Целите за устойчиво развитие са жизненоважни за възстановяването, което води до по-екологични, по-приобщаващи икономики и по-силни, по-устойчиви общества. Кликнете върху всяка цел, за да прочетете повече.

ЦЕЛ 1: ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА

Повече от 700 милиона души все още живеят в крайна бедност, борейки се да задоволят най-основните нужди като здраве, образование и достъп до вода и канализация.

ЦЕЛ 2: КРАЙ НА ГЛАДА

Текущите оценки показват, че близо 690 милиона души редовно гладуват, или 8,9% от световното население – с 10 милиона души за една година и с близо 60 милиона за пет години.

ЦЕЛ 3: ДОБРО ЗДРАВЕ И ДОБРУВАНЕ

В момента светът е изправен пред глобална криза, която заради COVID-19 увеличава човешко страдание, дестабилизира глобалната икономика и затруднява живота на милиарди хора по целия свят.

ЦЕЛ 4: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Около 260 милиона деца не са учили през 2018 г. – 20% от световното население в тази възраст. И над 50% от всички деца не познават четенето и математиката.

ЦЕЛ 5: РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ

Равенството между половете е основно право на човека и основа за мирен, проспериращ и устойчив свят, но все още има валидни дискриминационни закони и социални норми.

ЦЕЛ 6: ЧИСТА ВОДА И САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ

В световен мащаб всеки трети няма достъп до безопасна питейна вода, двама от всеки пет души не си мият ръцете със сапун и вода, а над 673 милиона души все още практикуват открита дефекация.

ЦЕЛ 7: ДОСТЪПНА И ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

Необходим е по-силен фокус за подобряване на достъпа до чисти и безопасни енергии, горива и технологии за домакинствата на 3 милиарда души и използването на възобновяема енергия.

ЦЕЛ 8: СИГУРНА РАБОТА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

С растящите загуби на работни места заради COVID-19, Международната организация на труда изчислява, че почти 50% от работещите по света са изложени на риск от загуба на прехраната си.

ЦЕЛ 9: ИНОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Иновациите и технологичният прогрес са от ключово значение за намирането на трайни решения както на икономическите, така и на екологичните предизвикателства, повишената ресурсна и енергийна ефективност.

ЦЕЛ 10: НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА

Неравенствата се задълбочават в страни с по-слаби здравни системи и с активни хуманитарни кризи, особено за бежанци, коренно население, възрастни хора, хора с увреждания и деца.

ЦЕЛ 11: УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ

Бързата урбанизация води до нарастващ брой жители в бедните квартали, неадекватна и претоварена инфраструктура и комунални услуги, влошаване на замърсяването на въздуха и непланирано разрастване на градовете.

ЦЕЛ 12: ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потреблението и производството в световен мащаб – движеща сила на световната икономика – почиват върху използването на природната среда и ресурсите по начин, който продължава да има разрушителни въздействия върху планетата.

ЦЕЛ 13: БОРБА С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Зелен преход и декарбонизация, зелени работни места и устойчив разстеж, зелена икономика, инвестиции в устойчиви решения, изправяне срещу всички климатични рискове, сътрудничество и дългосрочни стратегии.

ЦЕЛ 14: ЖИВОТ ПОД ВОДАТА

Нашата дъждовна вода, питейна вода, времето, климатът, бреговите линии, голяма част от храната ни и дори кислородът във въздуха, който дишаме, в крайна сметка се осигуряват и регулират от морето.

ЦЕЛ 15: ЖИВОТ НА СУШАТА

Природата е от решаващо значение за нашето оцеляване, а нашата дейност е променила почти 75% от земната повърхност, изтласквайки дивата природа във все по-тесни ъгълчета на планетата ни.

ЦЕЛ 16: МИР, СПРАВЕДЛИВОСТ И СИЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Конфликтите, несигурността, слабите институции и ограниченият достъп до правосъдие остават голяма заплаха за устойчивото развитие. Броят на бягащите от войни, преследвания и конфликти, надхвърли 70 милиона през 2018 г.

ЦЕЛ 17: ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Работата в тази насока изисква приобщаващи партньорства – на глобални, регионално, национално и местно ниво – изградени върху принципи и ценности и споделена визия и общи цели, поставящи хората и планетата в центъра.

ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ В САЙТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Използвайки този момент на криза, когато обичайните политики и социални норми са нарушени, смелите стъпки могат да насочат света обратно към релсите към целите за устойчиво развитие.

ТЕМАТА ЗА КОРПОРАТИВНАТА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ Е НЕОБЯТНА И ИЗИСКВА ОБЩИ И СЪГЛАСУВАНИ УСИЛИЯ ОТ ВСИЧКИ

Ние осигуряваме помощ и сътрудничество на всички свои клиенти и партньори: консултации, презентации, обучения, дискусии и съвместни събития. Всяка компания и всеки един от нас има място в тази отговорна задача и благодарение на тези ясно дефинирани направления би могъл да участва в избраната от него насока.

Свържете се с нас още сега, за да обсъдим въпросите и възможностите ви.